Franco: Ancora una volta, una grande poesia.

29 Agosto 2006 Off Di Life
24/03/1954

chedd a di quan aghi net ques  ch muurt mavn det
gnur mbac e bell acciuppet sus a vlanz mon pset
ci camb a mammannon i disc graz, fu ied a trmnd ! i  nu rspir stndet u scittib for!!
e po ch nu lucchl a li parind fuscenn dchiar?  ?vdit a sgniir quann ? grann lu Signor

a di dopp fusc e scapp la mammer venn a ches
da nu brev miidch tnim appundamend sndit a me u criatur no ie pers
inda na cuopertin d len mammanonn marravughi? e d press da lu miidch m purt?
tra li fuuch d l?annunziet e li fest d l signor na spranz guurp a mamm s?avvamb?

diss u dottor a mammannonn ci vu ca camb u criatur notte e d? a ste rsctet
ch chid gocc ca mer det i ch sei mis  semb  chiangen aghi stet
inzom! li vcin e li pariind chi men ind i capidd iavn propt dspret

nold dottor asse chi brev diss a mamm ? sign? scitt sti gocc?!!!
siid a me u piccin sarrpighi  cud dottor e  nugna pacc
a rucul  ci ? cazzt dvend nogn afrrzlet
ma ci la ditt ca no s po fe semb  anzalet?

A mammer dlchet diss a mamm ? sign? no t pighie vlen, u pccin i 18ann no li vet!!!
Ma i ca so dspttus ch farm do rset fin a 50 ann aghi cambet
E c sep angor fin a quann aghi? iess supprtet
Ma na cos e cert! A muri la mammer, no voch d frett.. i so tranguill,  aspett!

Ste ci disc ca l?angl custod esistn e t?accumpagn semb
E ver, li vist, i tegn  inda a l?ucchi praticament vcin ogn mumend
Mamme e attanm, si propr lor, no li poz abbrazz ma cu pnzir da na vit u fazz semb?semb?semb!!!

I scherz, rit,  a bon battut a turt e a drit s?mesch !!
Ogn tand sfott a mamm ch farl arraiaz da li pnzir
E ied tanda vold s gir sfastidiet? ue uaglio, ca tiin semb a chep a fresch!
E i d chi? carch u cappidd? ma ca ogn tad t pu? alliggiri ch na bell a tresch

Attanm po, m fesc rit, smbroghij e l?auguri du compleann mi fesc quann e net la sor
Ce vu, ch me no cang nud e lu ves u pighij u stess ch tutt u cor
A sor nasci a di a dop, ma na di naz na di ret ce vuo ca iet
Ciert vold sa send, ma i g dich ?ue pa not dispuiac, u sac tu ca memorij si nogn arraiet

Chess e la storij d quann aghij net
Nu picch bell e nognaq brutt ? stet propt gasne
I v laghij cundet co la spranz ca no vit anniet

Di Francesco Teutonico

Coordinatore Centro diurno disabili

Pagliara Nunzio